Variousforum.com

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL SERVEI

Forocatalan.com està un servei que permet la creació gratuïta de fòrums de discussions.

Responsabilitats :

De la societat : Les informacions comunicades en el lloc estan fornidas així. La societat no dóna cap garantia, aclareix o implícita i no assumeix cap responsabilitat relativa a la utilització d'aquestes informacions.
Es poden modificar o actualitzar aquestes informacions sense previ avís.

De l'usuari : L'usuari del lloc està responsable dels danys de tota classe, materials o inmateriales, indirectes, causats a tot tercer inclòs Forocatalan.com del fet de la utilització o de l'explotació il·lícita del lloc mateix o un dels seus elements; qualsevol que sigui la causa i el lloc d'esdeveniment d'aquests danys i garanteix a Forocatalan.com de les conseqüències dels reclamacions o accions l'objecte de les quals podria ser.
L'usuari de Forocatalan.com renuncia a exercir tot recurs contra Forocatalan.com en el cas d'actuacions diligenciadas per un tercer a la seva contra a causa de la utilització i/o de l'explotació il·lícita del lloc Actiu fòrum.

Responsabilitat del login i de la contrasenya

Durant el registre, rebràs una contrasenya i un *login. Estàs responsable de mantenir la confidencialitat de la contrasenya i del login i estàs totalment responsable de totes les activitats que es produeixen sota la seva contrasenya. Has d'avisar immediatament Forocatalan.com si s'efectua una utilització no autoritzada de la teva contrasenya o del teu compte o una altra infracció de seguretat, i has d'assegurar-te que salis del teu compte a la fi de cada sessió.Forocatalan.com no pot i no es tindrà com responsable de les pèrdues o danys que resultaran d'un incompliment a aquesta condició.

Responsabilitat de contingut

Reconeixes i convens que tota informació, codis, dades, textos, programes informàtics, música, fotografies, imatges, gràfics, video, xat, missatges, arxius, o d'altres continguts, públicament assenyalats o transmesos en privat, són la responsabilitat única de la persona de l'origen del contingut. Això significa que el teu i no Forocatalan.com, ets totalment responsable de tot el contingut que càrregues, posteas, envies per correu electrònic o transmets diferentemente que per mitjà dels serveis. En cap circumstància Forocatalan no serà responsable d'alguna manera i de qualsevol contingut d'usuari o d'un tercer, inclòs, sinó no limitat, per a tots els errors o omisiones en tal contingut o per qualsevol pèrdua o danys del gènere incorreguda en a causa de la utilització de tal contingut indicat, enviat per correu electrònic o molt diferentemente transmès per mitjà dels serveis.

Dades i seguretat

El necessari s'efectua per a evitar tota disminució o temps de parada inesperada dels serveis però no és possible prevenir aquestes disminucions o aquests temps de parada. Cap problema de xarxa, de Server o altres avaries no està cobert sota cap garantia. Cap reembolso pot considerar-se per a una parada de servei, un dany o una pèrdua de contingut. S'estableixen diversos sistemes per a garantir una seguretat del contingut. Així s'efectua una protecció del conjunt de les dades diàriament. Pel contrari cap protecció precisa d'un fòrum, dump, no es proporcionarà còpia de seguretat de les dades qualsevol que sigui la raó esmentada. L'administrador del fòrum disposa no obstant això d'eines que li permeten utilitzar aquestes proteccions tornant a posar el seu fòrum existent tal que era a una data prèvia.

Utilització de les seves dades personals

A l'utilitzar aquest lloc, estàs d'acord a la utilització pel nostre lloc de dades personals que es refereixen a et. Aquestes dades són necessaris per a enviar-te en particular newsletter i permetre't beneficiar d'alguns serveis oferts per aquest lloc.

Podem compartir informació no personal en forma col·lectiva amb tercers

Quan recorrem a tercers per a a el tractament de les teves informacions personals, vetllem al fet que respecten la nostra Carta de confidencialitat així com totes mesures de confidencialitat i de seguretat adequades.

Podríem també comunicar informacions a tercers en circumstàncies precises en particular a petició d'una autoritat pública, amb fins de prevenció dels fraus o de danys imminents, o també amb la finalitat de garantir la seguretat de la nostra xarxa i dels nostres serveis.

Pots rebutjar donar-nos aquestes informacions personals i / o rebutjar els cookies en el seu navegador. No obstant, això pot pertorbar el funcionament d'alguns serveis o funcions.

En la mesura del possible i prèvia petició, podràs accedir a les seves informacions personals i corregir-les o eliminar-les en cas d'error.

Continguts acceptables

Els fòrums que acullen o afavoreixen la pirateria de programes informàtics, el hacking,el spamming, els atacs contra xarxes o Server, la pornografia, l'odi racial, els crims verso la humanitat, les activitats inadequades en els Server o tota una altra acció que violaria les lleis aplicables no estan permeses. Se suprimirà sense preaviso tot fòrum que contindrà textos, vincles, imatges, animacions, video i qualsevol altre contingut donat per il·legal. Forocatalan.com es reserva el dret a suprimir tot compte o fòrum jutjat no conformi. Tot contingut o acte il·legal podrà informar-se als serveis interessats i perseguit en justícia.

Limitacions dels serveis.

Es poden utilitzar únicament els productes i els serveis en l'objectiu previst per als quals tals productes i serveis s'han facilitat. No pots utilitzar els productes i els serveis, o associar els productes i els serveis a tot contingut o activitats que afectarien al dret privat de la persona:

Respecte dels drets de propietat i marques :

El conjunt dels elements que veus, que llegeixes en el lloc és protegit per la legislació sobre els drets d'autor. No pots en cap cas utilitzar, distribuir, copiar, reproduir, modificar, desvirtuar o transmetre el lloc o elements del lloc, com textos, imatges sense l'autorització escrita i prèvia de la societat. Les marques i logotips que figuren en el lloc són la propietat de la societat o són objecte d'una autorització d'utilització. Cap dret o llicència podria assignar-se sobre una qualsevol d'aquests elements sense l'autorització escrita de la societat o del tercer, tenidor dels drets en la marca o logotips que figuren en el lloc. La societat es reserva el dret de perseguir tot acte de falsificació dels seus drets de propietat intel·lectual, inclòs en el marc d'una acció penal.

Modificació de les condicions generals

Es poden modificar aquestes condicions generals en qualsevol moment, a la discreció de Forocatalan.com. Tots els comptes haurien d'ajustar-se a tots els canvis fets a aquestes polítiques.

Acceptació :

A l'utilitzar els serveis de Forocatalan.com, acceptes, sense limitació o qualificació, estar d'acord, i satisfer segons els serveis com les seves modificacions específiques, així com totes les altres directives indicades o normes aplicables a qualsevol servei específic.

Acceptar | Rebutjar