Variousforum.com

Opšti uslovi korišćenja usluga

Variousforum je servis za besplatno kreiranje foruma.

Odgovornosti

Iz kompanije : Informacije koje su na sajtu su date u stanju izjave. Kompanija ne daje nikakvu garanciju, eksplicitnu ili implicitnu i ne preuzima nijednu odgovornost u vezi sa upotrebom tih informacija.
Te informacije mogu biti promenjene ili osvežene bez saopštenja.

Korisnik : Korisnik sajta je odgovoran za štete bilo koje vrste, materijalne ili nematerialne, indirektne, nanete trećem licu, uključujući Variousforum zbog korišćenja ili nezakonite upotrebe samog sajta ili bilo kojeg njegovog dela, bez obzira na uzrok ili mesto nastanka štete, kao garancija Variousforum od posledica žalbe ili pravnih akcija sa kojim može biti suočen.
Korisnik Variousforum odriče se da vrši bilo kakve pravne akcije protiv Variousforum u slučaja pravnog postupka preduzetog od strane trećeg lica protiv njega zbog upotrebe i/ili nezakonite eksploatacije sajta Variousforum.

Odgovornost za korisničko ime i lozinku

Kad se registrujete, dobićete lozinku i korisničko ime. Vi ste odgovorni za očuvanje poverljivosti lozinke i korisničkog imena, i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dese pod vašom lozinkom. Dužni ste da odmah obaviste Variousforum u slučaju nedozvoljene upotrebe vaše lozinke ili naloga ili bilo koje druge povrede bezbednosti, takođe morate se osigurati da izlazite sa vašeg naloga na kraju svake cesije. Variousforum ne može i neće biti odgovoran za gubitke ili štete koji proizilaze iz kršenja ovih uslova.

Odgovornost sadržaja

Saglasni ste i prihvatate da bilo koja informacija, kodovi, podaci, tekstovi, softver, musika, zvuk, fotografija, slike, grafika, video snimci, čat, poruke, dosijei, i drugi sadržaji, bilo javno ili privatno dostavljeni, su odgovornost osobe koja je izvor tih sadržaja. To znači da ste vi, a ne Variousforum, potpuno odgovorni za svaki sadržaj koji skidate sa mreže, šaljete, šaljete mejlom ili izporučujete drugačije no preko posrednika servisa. Ni u kom slučaju Variousforum neće biti odgovoran za sadržaj korisnika ili nekog trećeg lica, uključujući, ali ne ograničeno, za bilo koju grešku ili propuste u sadržaju, ili za bilo koji gubitak ili štetu nastalu zbog upotrebe takvih sadržaja, poslati mejlom ili bilo kako drugačije poslato preko posrednika servisa.

Podaci i bezbednost

Sve je učinjeno da bi se izbeglo svako usporivanje ili svaki nepredviđen zastoj servisa, iako nije moguće garantovati ta usporivanja i predvideti te zastoje. Nijedan problem mreže, servera ili bilo koji drugi kvar nije pod zaštitom garancije. Nikakva odšteta ne može biti razmotrena za zaustavljanje servisa, štetu ili gubljenja sadržaja. Više je sistema postavljeno da bi se osigurala bezbednost sadržaja. Tako da, rezervno kopiranje svih podataka vrši se svakodnevno. Ali, ni iz kog razloga, nijedno pojedinačno čuvanje kopije podataka ili SQL deponije, baze podataka, neće biti obezbeđeno. Mećutim, Administratori Foruma imaju na raspolaganju alat koji im omogućava da upotrebe te rezervne kopije kako bi vratili svoj forum kakav je bio u nekom prethodnom datumu.

Upotreba vaših ličnih podataka

Korišćenjem ovoga sajta, vi pristajete da sajt koristi vaše lične podatke, koje ste naveli. Ti podaci su potrebni da bi vam se slali bilteni i da bi vam omogućili da koristite neke usluge koje vam nudi ovaj sajt.
Prema zakonu od 6. januara 1978, imate pravo pristupa, ispravljanja ili protivljenja u vezi ličnih podataka prikupljenih o vama. Ta prava mogu biti izvršena prko molbe koju nam možete adresirati mejlom ili preko poštanskog puta na adresu kompanije .

Kada upotrebljavamo usluge trećeg lica za tretman vaših ličnih podataka, vodimo brigu da budu u skladu sa našom Politikom privatnosti i poverljivosti i određenih mera obezbeđenja.

Mozemo da prenesemo informacije trećem licu pod odrećenim okolnostima, naročito na zahtev civilnih vlasti, u cilju sprečavanja prevare ili neminovne štete, ili da bih se osiguralo obezbeđenje naše mreže i naših servisa.

Takođe, možete odbiti da nam date privatne informacije i/ ili odbijete kolačiće u vašem pretraživaču. Međutim, to može poremetiti funkcionisanje nekih servisa i funkcija.

Uz jednostavan zahtev, možete pristupiti vašim ličnim informacijama i ispraviti ih ili poništiti u slučaju greške.

Ilicitni sadržaji

Forumi koji primljaju ili favorizovaju piratažu logisiela, hacking, spamming, ugošćenje i/ili distibuciju sadržaja koji su pod zaštitom autorskih prava, napadi na mreže ili servere, sadržaji sa seksualnim karakterom i/ili pornografnim, nasilnim sadržajem ili nagovarajući na rasnu mržnju, na zločine protiv čovečanstva, prodaja i/ili razmena lekova koji zahtevaju recept od ovlašćenog praktičara, ili lekovi bez recepta, prodaja i/ili razmena droga i drugih ilicitnih supstancija, stranice phishing-a i/ili malware-a, prevara preko kreditne kartice, inadekvatne aktivnosti na servere ili bilo koja druga akcija koja bi prekršila primenljiva pravila nisu dozvoljena. Svaki Forum sadržavajući tekstove, linkove, slike, animacije, video snimke ili bilo koji drugi sadržaj smatran kao ilegalan biće poništen bez opomene. Variousforum rezerviše sebi pravo da poništi svaki nalog ili Forum očigledno ilegalan. Svaki sadržaj ili ilegalan akt može biti prenet interesovanim servisom i tužen pred sudom.

Limitacije servisa

Produkti i servisi mogu samo biti upotrebljeni u svrhe za koje takve produkte i servise su dati u raspoloženje. Ne možete upotrebiti produkte i servise, ili asocirati produkte i servise sa bilo kojim sadržajem ili aktivnosti koja može da povredi osnovna prava osobe :
Variousforum je potpuno besplatan sajt. Stavljamo sav naš trud da vam poklonimo kvalitetan servis, na ivici teknologije. Molimo vas da ne skinete copyright i informacije na dolnjoj strani vaše stranice na vašim forumima zato što dokazivaju vašu pripadnost porodici Variousforum. Svaki forum koji bude editiro ili poništio te linkove će biti razmatran kao prestupnik.
Takođe, potpuno je zabranjeno skinuti linkove sponzovane preko drugog sredtva od onog isporučenog, to jest upravljanje administrativnih punktova. Mi vam isporučujemo kalitativni servis potpuno besplatan, i tražimo da ga konstantno poboljšamo odgovorajući na vaša očekivanja. Zbog tih razloga, vas molimo da poštujete naša pravila.

Poštovanje autorskih prava i brendova

Sve stavke koje vidite, ili čitate na sajtu su zaštićene zakonom o autorskim pravima. Ne možete koristiti, distribuirati, kopirati, reprodukovati, menjati, ili preneti sajt ili elemente iz sajta, kao što su tekstovi, slike bez prethodne pisane dozvole firme. Brendovi i logotipi prikazivani na sajtu, su lično vlasništvo firme i sva prava su zadržana. Ni jedno pravo ili licenca ne mogu biti dodeljeni na bilo koji od tih elemenata bez pisanog i prethodnog odobrenja firme ili trećeg lica, vlasnika prava na brend ili logotip prikazanim na sajtu. Firma zadržava pravo da progoni svaki akt falsifikovanja njenih patenata, uklučujući i oblik krivične potere.

Copyright Forumactif & Adsense

Strogo je zabranjeno da se ukinu ili promene oglasi ili podaci o autorskim pravima na dnu stranice drugim sredstvima od onih koji su predviđeni. Pružamo kvalitativan besplatan servis, i konstantno se trudimo da ga unapredimo kako bi ispunili sva vaša očekivanja. Radi tih razloga, molimo vas da poštujete navedene uslove.

Modifikacija uslova korišćenja

Ovi opšti uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u svakom momentu, po nahođenju Variousforum. Nalozi moraju biti u skladu sa svim promenama uslova, uz upozorenje od 30 dana.

Sporazum

Korišćenjem usluga Variousforum, prihvatate, bez ograničenja ili kvalifikacija, da ćete biti u skladu sa uslovima korišćenja usluga kao i sa njihovim tačnim izmenama, kao sa svim drugim iznetim direktivima ili pravilima primenljenim na bilo koji specifičan servis.

- Vi potvrđujete da ste u potpunosti pročitali ovo pravilo ;
- Vi se obavezujete da ćete poštovati ovo pravilo ;
- Vi dajete urednicima ovog foruma pravo da ponište, prebace ili urede bilo koju temu u svakom momentu.

Prihvatiti | Odbiti